Thus Spake Zarathustra: A Book for All and None

By Friedrich Nietzsche

Page 189

and
misshapen. There is no smith in the world that could hammer you right
and straight for me.

Ye are only bridges: may higher ones pass over upon you! Ye signify
steps: so do not upbraid him who ascendeth beyond you into HIS height!

Out of your seed there may one day arise for me a genuine son and
perfect heir: but that time is distant. Ye yourselves are not those unto
whom my heritage and name belong.

Not for you do I wait here in these mountains; not with you may I
descend for the last time. Ye have come unto me only as a presage that
higher ones are on the way to me,--

--NOT the men of great longing, of great loathing, of great satiety, and
that which ye call the remnant of God;

--Nay! Nay! Three times Nay! For OTHERS do I wait here in these
mountains, and will not lift my foot from thence without them;

--For higher ones, stronger ones, triumphanter ones, merrier ones, for
such as are built squarely in body and soul: LAUGHING LIONS must come!

O my guests, ye strange ones--have ye yet heard nothing of my children?
And that they are on the way to me?

Do speak unto me of my gardens, of my Happy Isles, of my new beautiful
race--why do ye not speak unto me thereof?

This guests'-present do I solicit of your love, that ye speak unto me of
my children. For them am I rich, for them I became poor: what have I not
surrendered,

--What would I not surrender that I might have one thing: THESE
children, THIS living plantation, THESE life-trees of my will and of my
highest hope!"

Thus spake Zarathustra, and stopped suddenly in his discourse: for his
longing came over him, and he closed his eyes and his mouth, because
of the agitation of his heart. And all his guests also were silent, and
stood still and confounded: except only that the old soothsayer made
signs with his hands and his gestures.
LXXII. THE SUPPER.

For at this point the soothsayer interrupted the greeting of Zarathustra
and his guests: he pressed forward as one who had no time to lose,
seized Zarathustra's hand and exclaimed: "But Zarathustra!

One thing is more necessary than the other, so sayest thou thyself:
well, one thing is now more necessary UNTO ME than all others.

A word at the right time: didst thou not invite me to TABLE? And here
are many who have made long journeys. Thou dost not mean to feed us
merely with discourses?

Besides, all of you have thought too much

Last Page Next Page

Text Comparison with Antikristus Arvostelukoe kristinopista

Page 1
"Korkeampien tunteiden", "inhimillisten ihanteiden" historia -- ja mahdollista on, että minun täytyy kertoa se -- selittäisikin melkein sen, _miksi_ ihminen on niin turmeltunut.
Page 2
Schopenhauer oli vihollismielinen elämälle: _senvuoksi_ kävi sääli hänelle hyveeksi.
Page 4
Lopuksi vielä on Kant, "saksalaisessa viattomuudessa", koettanut "käytännöllisen järjen" käsitteessä tehdä tieteelliseksi tämän korruptsioonin muodon, tämän intellektuaalin omantunnon puutteen: hän keksi erityisen järjen siihen kohtaan, jolloin ei tarvitse huolehtia järjestä, nimittäin silloin kuin moraali, silloin kuin ylhäinen vaatimus "sinun täytyy" korottaa äänensä.
Page 6
.
Page 12
Pappi riistää luonnolta sen arvon, saastuttaa sen: tämä on se hinta, jolla hän ostaa olemassaolonsa yleensä.
Page 14
Ei totuus siitä, mitä hän teki, mitä hän sanoi, kuinka hän oikeastaan kuoli: vaan kysymys, _onko_ yleensä vielä mahdollista synnyttää hänen tyyppiään, onko se säilynyt "traditsioonissa"? -- Kokeet, jotka tunnen, etsiä evankeliumeista sielun _tarinaakin_, näyttävät minusta todistavan inhoittavaa psykoloogista kevytmielisyyttä.
Page 16
Senkautta, että hän ei tee vastarintaa sanoilla eikä sydämessään sille, joka tekee hänelle pahaa.
Page 17
_Mutta sillä se on saastuttanut sikiämisen_ --.
Page 18
Kristinopin kohtalo on siinä välttämättömyydessä, että itse sen uskon täytyi tulla niin sairaaksi, niin alhaiseksi ja jokapäiväiseksi kuin ne tarpeet, joita se oli aiottu tyydyttämään.
Page 19
.
Page 20
.
Page 26
.
Page 29
Kristinusko _tarvitsee_ sairautta, melkein kuten helleenisyys tarvitsee liiallisen määrän terveyttä, -- tehdä sairaaksi on kirkon koko pelastusmenettely-järjestelmän varsinainen salatarkoitus.
Page 30
Psykoloogisen puhtauden täydellinen puute -- papilla jonka katse ilmaisee -- on dekadensin _seurausilmiö_, -- tarkasteltakoon hysteerisiä naisia tai riisitautiin taipuvaisia lapsia, jotta huomattaisiin, kuinka vaiston synnyttämä säännöllinen vilpillisyys, halu valhetella valhetellakseen, kykenemättömyys suoriin katseisiin ja askeliin ovat dekadensin ilmaisumuotoja.
Page 31
.
Page 32
Jo kauan sitten olen vaatinut harkittavaksi, eikö vakuutukset ole totuuden vaarallisempia vihollisia kuin valheet (Menschliches, Allzumenschliches I, aforismit 54 ja 483).
Page 34
vielä kristillistytetään, s.
Page 35
Elämän kovuus kasvaa _korkeuden_ mukaan, -- kylmyys kasvaa, vastuunalaisuus kasvaa.
Page 38
.
Page 39
.