Ecce Homo Complete Works, Volume Seventeen

By Friedrich Nietzsche

Page 38

people will believe that where nothing
is heard there is nothing to hear.... This, at least, has been my
usual experience, and proves, if you will, the originality of my
experience. He who thought he had understood something in my work, had
as a rule adjusted something in it to his own image--not infrequently
the very opposite of myself, an "idealist," for instance. He who
understood nothing in my work, would deny that I was worth considering
at all.--The word "Superman," which designates a type of man that
would be one of nature's rarest and luckiest strokes, as opposed to
"modern" men, to "good" men, to Christians and other Nihilists,--a
word which in the mouth of Zarathustra, the annihilator of morality,
acquires a very profound meaning,--is understood almost everywhere, and
with perfect innocence, in the light of those values to which a flat
contradiction was made manifest in the figure of Zarathustra--that is
to say, as an "ideal" type, a higher kind of man, half "saint" and half
"genius." ... Other learned cattle have suspected me of Darwinism on
account of this word: even the "hero cult" of that great unconscious
and involuntary swindler, Carlyle,--a cult which I repudiated with
such roguish malice,--was recognised in my doctrine. Once, when I
whispered to a man that he would do better I to seek for the Superman
in a Cæsar Borgia than in a Parsifal, he could not believe his ears.
The fact that I am quite free from curiosity in regard to criticisms of
my books, more particularly when they appear in newspapers, will have
to be forgiven me. My friends and my publishers know this, and never
speak to me of such things. In one particular case, I once saw all the
sins that had been committed against a single book--it was _Beyond Good
and Evil;_ I could tell you a nice story about it. Is it possible that
the _National-Zeitung_--a Prussian paper (this comment is for the sake
of my foreign readers--for my own part, I beg to state, I read only _Le
Journal des Débats_)--really and seriously regarded the book as a "sign
of the times," or a genuine and typical example of Tory philosophy,[1]
for which the _Kreuz-Zeitung_ had not sufficient courage?...2


This was said for the benefit of Germans: for everywhere else I have
my readers--all of them exceptionally intelligent men, characters that
have won their spurs and that have been reared in high offices and
superior duties; I have even real geniuses among my readers. In Vienna,
in St Petersburg, in Stockholm, in Copenhagen, in Paris, and New
York--I have been discovered

Last Page Next Page

Text Comparison with Antikristus Arvostelukoe kristinopista

Page 4
Jos ajatellaan, että melkein kaikkien kansojen filosoofit ovat papillisen tyypin edelleenkehitystä, silloin ei enää hämmästytä tämä pappien perintö, tämä _vääristely itseään_ kohtaan.
Page 5
Meidän _häveliäisyytemme_ on ollut sille kaikkein vastenmielisintä.
Page 8
Nämä kaikki olivat keinoja tekemään voimakkaammaksi tuon ylen suuren ärtyisyyden.
Page 10
He eristivät itsensä kaikista ehdoista, joilla kansa tähän saakka saattoi elää, _sai_ elää; he loivat itsestään _luonnollisten_ ehtojen vastakäsitteen, -- he ovat, toinen toisensa jälkeen, vääntäneet auttamattomasti uskonnon, kultin, moraalin, historian, psykologian _luonnonarvojen ristiriidaksi_.
Page 15
Minä vastustan, sanottakoon se vielä kerran, fanaatikon yhdistämistä lunastajan tyyppiin: sana _impérieux_, jota Renan on käyttänyt, _peruuttaa_ jo yksin tyypin.
Page 16
Käsite, _kokemus_ "elämä", jollaisena hän sen tuntee, vastustaa hänessä sanan, kaavan, säännön, uskon, dogmin jokaista lajia.
Page 18
.
Page 19
.
Page 20
Täällä _täytyi_ kaiken olla välttämätöntä, kaikella olla tarkoitus, järki, korkein järki; opetuslapsen rakkaus ei tunne lainkaan sattumaa.
Page 22
-- Ja älkäämme väheksikö sitä onnettomuutta, joka kristinopista on hiipinyt itse politiikkaankin! Kenelläkään ei ole tänään rohkeutta erikoisiin oikeuksiin, herrausoikeuksiin, kunnioituksen tunteeseen itseään ja vertaisiaan kohtaan _välimatkan paatokseen_.
Page 26
.
Page 27
.
Page 29
Me muut, me, joilla on _rohkeus_ terveyteen ja ylenkatseeseenkin, mitä muuta me voisimme kuin halveksia uskontoa, joka opetti väärinymmärtämään ruumista! Joka ei tahdo vapautua taikauskostaan sieluun nähden! Joka tekee riittämättömästä ravinnosta ansion joka terveydessä taistelee jonkinlaista vihollista, perkelettä, kiusausta vastaan joka kuvitteli, että voisi säilyttää "täydellistä sielua" raadollisessa ruumiissa, ja jolle senvuoksi oli välttämätöntä tehdä itselleen uusi "täydellisyyden" käsite, kalpea, sairaloinen, tylsämielisen haaveksiva olento, tuo niin sanottu "pyhyys", -- pyhyys, itse ainoastaan kurjaksi tehdyn, kidutetun, parantumattomasti turmellun ruumiin symptoomisarja!.
Page 31
Ja jos joku käy tulen läpi oppinsa vuoksi, -- mitä se todistaa? Enemmän on totisesti, että omasta palosta oma oppi syntyy.
Page 34
Sitten _traditsiooni_, se on väitös, että laki on ollut voimassa ikivanhoista ajoista saakka, että on puuttuvaa kunnioitusta, rikosta esi-isiä kohtaan epäillä sitä.
Page 35
He hallitsevat, eivät senvuoksi, että tahtovat, vaan siksi, että _ovat_; heille ei ole vapaaehtoista olla toisarvoisia.
Page 36
Vääryys ei ole milloinkaan erilaisissa oikeuksissa, se on "yhtäläisten" oikeuksien vaatimisessa.
Page 37
Antiikin maailman koko työ tehty tyhjäksi: minulla ei ole sanoja ilmaistakseni, mitä tunnen näin hirvittävän johdosta.
Page 39
Minä _tuomitsen_ kristinopin, minä lausun kristillistä kirkkoa vastaan hirvittävimmän kaikista syytöksistä, mitä yksikään syyttäjä milloinkaan on lausunut.
Page 40
.